Simple. Logical. Creative.

SynGrammar

פיתוח תכניות ייחודיות ללימוד אנגלית

milad-fakurian-UYgrVfIhBec-unsplash.jpg
Our New Digital Library

ספריית לימוד דיגיטלית

digital-library-syngrammar.jpg
מיזם סינגרמר שמח להציג את ספריית הלמידה החדשה שתפתח בהדרגה עם קורסים ללימוד אנגלית על פי גישות למידה פשוטות ומועילות.
Abstract Linear Background
Basic English Grammar

אנגלית למתחילים

syngrammar-self-learning.jpg
הקורס הדיגיטלי למתחילים "דקדוק בסיסי באנגלית" מציג גישה חדשה ופשוטה ללימוד האנגלית דרך ספר דיגיטלי ושיעורים מצולמים שעוברים על הספר עמוד אחר עמוד. בשיעורים תלמדו איך לבנות משפטים נכונים באנגלית, בסיס לשיחה פשוטה באנגלית, מיומנות קריאה וכתיבה ועוד.

הקורס ליסודות השפה 

The English Tense System 
syngrammar-self-learning-course_edited.jpg

מערכת הזמנים באנגלית

קורס ביניים

  הקורס מלמד את מערכת הזמנים באנגלית לפי נוסחת המשפט שנלמדה בקורס הראשון. הקורס יסקור את ההבדלים בין אנגלית לעברית ביחס לזמן, ויתמקד בזמנים הנפוצים ביותר בקריאה ובדיבור.
הקורס יתבסס על שיעורי "זום" ותכני לימוד נוספים בספרייה הדיגיטלית.
​English-Literature.jpg
English Literature
english-litrature.jpg

רגעי קסם בספרות אנגלית

שיעורי איכות לקהל הרחב על מיטב יצירות המופת בספרות אנגלית.

בשיעורים נסקור את היצירות בשפה פשוטה ונקרא על קצה המזלג קטעים

מהספרים ומהמחזות שהפכו לחלק בלתי נפרד מתרבות המערב.

.לא נדרש ידע מקדים לקורס

 

כולל שיעורי "זום" ותכני לימוד נוספים בספרייה הדיגיטלית (אוצר מילים, תרגול ועוד).

syngrammar-discssion-groups.jpg
Conversation Groups
group-learning-syngrammar.jpeg

קבוצות שיחה באנגלית פשוטה

כדי להגיע לדיבור שוטף, ננהל שיחות באנגלית בקבוצות קטנות  דרך "זום" במגוון נושאים מחיי היום-יום. 

הקורס ברמת מתחילים-ביניים וכולל שיעורי "זום" ותכני לימוד נוספים בספרייה הדיגיטלית (אוצר מילים, תרגול ועוד).