milad-fakurian-PjG_SXDkpwQ-unsplash.jpg
About

SynGrammar

מיזם "סינגרמר" הוקם מתוך מטרה לפתח תכניות ייחודיות ללימוד אנגלית בשני צירים מקבילים - הקפדה על מבנה תכנים אקדמאי ושיטתי תוך כדי שמירה על בהירות מהצד השני.

simon-lee-A2j_-nAmZag-unsplash.jpg
About the Method

על השיטה

הבנה דרך השוואה בין אנגלית לעברית

הקורסים מבוססים על הגישה הקוגניטיבית, כלומר על הבנת ההיגיון המפעיל של האנגלית מול העברית. השוואה זו אפשרת מעבר חלק ומדויק בין השפות.

מבנה אחיד ופשוט

הגישה מלמדת נוסחה אחת שמסדרת את המשפטים באנגלית באופן נוח.
כך מתאפשרת למידה הדרגתית, שיטתית ויעילה.
milad-fakurian-0_8gAoFrzbw-unsplash_edited.jpg
IMG_7896_pp.jpg
  • LinkedIn

מפתח השיטה

חגי זמורה
הקים את המיזם מתוך מטרה לפתח שיטות ייחודיות ללימוד אנגלית.
בשנת 2017 הוציא את הקורס הראשון למתחילים ביו-טיוב, עם ספר ואתר תומך המאפשרים  ללומד להתקדם באופן עצמאי, בקצב אישי ועל פי הזמן העומד לרשותו.
שם החברה מייצג את אופן הפעולה הפדגוגי של השיטה, כלומר, SynGrammar מתמקדת בדקדוק (Grammar) ובתחביר (Syntax) ככלי הלימוד הבסיסי להבנת השפה האנגלית.